top of page
good-friendship-happy-time-outside-unrecognizable-group-young-people-creative-leisure-acti
Giménez Sara.jpg

SARA GIMÉNEZ

Adjunta a la direcció de 3r i 4t ESO-TQE

L'escola ha de col·laborar en el desenvolupament integral de les nostres noies i nois, acompanyant-los en el seu camí cap a l'edat adulta. Per a això, no només és necessari transmetre'ls continguts, sinó que ajudar-los en l'educació dels sentiments i les emocions també ha de ser present en la pràctica diària, perquè som éssers que sentim i ens emocionem igual que respirem. Tant les famílies com la comunitat educativa volem acompanyar i incidir en l’educació afectivosexual dels nois i noies,  conscients de la necessitat d'una formació integral i complexa que vagi més enllà de la prevenció de riscos i que, al mateix temps, possibiliti als nostres joves l'adquisició de la maduresa i la responsabilitat que, en l'edat adulta, els permeti viure com a persones autònomes i lliures, i tenir relacions afectivosexuals positives.

 

Per tot això, a 3r ESO-TQE, des de les classes de Ciències i les tutories  comencem amb un dels aspectes fonamentals: l’autoestima, la qual treballem a través de diverses activitats. La primera és la del “Lazarillo”, en què per fomentar la confiança es demana a l’alumnat que triïn una parella i mentre una persona farà de cec, l’altra fa de pigall que guia. La segona  és el “Bazar de les qualitats”; d’una extensa mostra de qualitats que s’escampen per l’aula, els companys han de triar-ne algunes i atorgar-se-les els uns als altres. I la tercera activitat demana a l’alumnat dibuixar-se a ells mateixos per tal de ser capaços d’expressar com es perceben. Finalment, per aprendre a aproximar-se a les persones que ens semblen atractives, desenvolupar habilitats socials i millorar l’autoestima, fem l’activitat “Vamos a ligar”.

Continuem amb la igualtat entre nois i noies, els models de relacions i les diferents orientacions sexuals amb la lectura de la Bel Olid, “Ser i no ser” (capítol del llibre Feminisme de Butxaca), el joc de “Mite o Dada”, que permet reflexionar sobre els estereotips que existeixen entorn de la sexualitat i corregir-ne les idees errònies i prejudicis, i l’anàlisi de “Les nostres cançons d’amor preferides”, per fomentar també l’anàlisi crític dels diferents models afectius i sexuals predominants en la nostra societat. Acabem aquest cicle de propostes amb l’activitat “Cercles i triangles sobre l’amor”, amb la qual pretenem  que l’alumnat identifiqui els diferents models de relació amorosa.

Finalment, tanquem aquestes sessions amb un taller liderat per alumnat de l’últim any del grau d'Infermeria de Blanquerna, els quals venen sobretot per educar en salut sexual i reproductiva i per parlar obertament de la indústria pornogràfica, trencar mites i reorientar idees bastant distorsionades del que és la sexualitat i l’erotisme i que creen expectatives irreals.

 

Una vegada s’han treball tots aquests aspectes, a 4t ESO-TQE continuem aprofundint, amb els tallers de gènere. Aquesta vegada assessorats per experts en el tema: Laia Argimon, Psicòloga i formadora especialitzada en violències masclistes i coeducació, i l’equip d’Entre Homes, un projecte d’acompanyament terapèutic i pedagògic especialitzat en la condició masculina. Ambdós organitzen tallers mixtes i no mixtes amb les diferents classes amb l'objectiu de  construir una societat més humana, equitativa i saludable en les relacions de gènere. Una societat en la qual homes, dones i altres identitats no binàries puguin elaborar processos interns en espais segurs per a revisar i reparar les seves relacions amb si mateixos i amb l’altre/a. Volem construir una societat més humana, equitativa i saludable en les relacions de gènere. És necessari que l'alumnat reflexioni sobre el paper que els toca jugar en diferents situacions i contextos en funció del gènere en què han estat socialitzats.

 

Aquí, però, no acaba aquesta tasca, l’educació afectivosexual segueix en l’etapa postobligatòria de l’escola, el Batxillerat, i més enllà del nostre centre. Hem de seguir treballant perquè el nostre alumnat tingui les eines perquè se sentin persones lliures que viuen la seva sexualitat amb plenitud.

 

L’educació afectivosexual al TQE

TQE

bottom of page