top of page
collage-of-customer-experience-concept.jpg

El mirall: mirar l’altre per créixer tots dos

Tècniques d’estudi
autora_gemma forner.jpg

GEMMA FORNER

Tutora i professora de català, castellà i projecte humanístic de 2n ESO-NEI

NEI

A segon d’ESO-NEI ens mirem al mirall: però no a nosaltres mateixos, ni per presumir, sinó que el mirall és l’altre. És el meu company/a en qui em reflecteixo per avançar i entendre què puc millorar en la meva feina de cada dia, en els meus hàbits, en les meves tècniques d’estudi, en definitiva. Algunes hores de tutoria les dediquem, doncs, a revisar els hàbits de treball essencials, ja que des dels projectes ja tractem en profunditat altres aspectes, com la presa d’apunts o l’esquematització.

 

Així, hem començat pel més bàsic: preparar damunt la taula l’estoig, l’agenda, la llibreta de projecte vital, la carpeta classificadora i l’ordinador. Hem revisat si el company/a té el material complet i en bon estat, si l’agenda conté tota la informació de la setmana actual, si la carpeta classificadora té tots els apartats necessaris i si els fulls hi estan ben ordenats. Hem assenyalat en una graella, mitjançant un SÍ o un NO, què té pendent de revisar l’altre, de tal manera que en acabar la sessió l’endemà l’alumne ha d’aconseguir  resoldre tot allò que té pendent. 

 

En una altra sessió,  l’alumne ha de revisar les llibretes del seu company: les té folrades? amb el títol? amb el seu nom? Hi té les correccions resoltes en verd o en vermell? Tenen, en general, una bona presentació? Data els seus apunts? Està completa o hi falta informació? Després, el professor/a s’endú les graelles dels alumnes i comprova −passats uns dies− si tots els NO s’han solucionat.

 

Tercera sessió: revisen, també amb l’ajuda d’una graella, l’estat del DAP −això és el Diari Personal d’Aprenentatge− dels nostres companys/es. El DAP és la part més important d’un projecte, ja que en aquest l’alumne reflexiona sobre què vol aprendre  i posteriorment, quan el finalitza, hi aboca què hi ha assimilat de veritat. Cal tenir-hi la presentació amb una foto de perfil −que ha d’estar redactat−, cal explicar-hi la informació de llançament, modificar-hi l’estètica de la plantilla inicial o editar-ne la seva capçalera, entre altres tasques.

 

I quan arriba el moment de rebre les notes orientatives, l’alumne/a també es mira al mirall. Abans que el tutor li comenti els resultats, reflecteix a la graella, individualment, el que creu que ha de polir de cada assignatura. Aleshores, el tutor/a reflexiona amb ell/a en relació amb aquest fet i ambdós acorden accions de millora a l’escola i a casa perquè el noi/a pugui millorar aspectes acadèmics o personals. En definitiva, són revisions que ajuden l’alumne/a a organitzar-se i a posar la llavor de la persona autònoma que s’espera que sigui en un futur.

1121_113703
bottom of page