top of page
models-printed-by-3d-printer-copy-space.jpg

Artistes a les paraescolars

PEP GARRID_Director MENOF.jpg

PEP GUARIDO

Director MENOF

MENOF

Sempre ha existit la relació entre les activitats paraescolars culturals i l’art, enteses des d’una vessant interdisciplinària, com per exemple combinades amb la tecnologia. En aquest article us parlaré de tres activitats que fan promouen la creativitat de l’alumnat.

 

 

 

Club de la Robòtica

És un plaer poder comptar amb dos docents que són antics alumnes de l'escola, atenent la diversitat del nostre alumnat i plantejant reptes a mida. Aquesta paraescolar està destinada a alumnes de 1r i 2n NEI. Al llarg del primer trimestre han estat dissenyant en 3D amb el programari tinkerCad i coneixent els paràmetres per imprimir amb la màquina Sigma R19, de BCN3D. És una empresa local que treballa juntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya. Els alumnes dissenyen diferents models, a estones lliures tot promocionant la seva creativitat, i d'altres sota comanda o repte llençat pels docents. D'altra banda, hem engegat un projecte de creació d'aplicacions mòbils amb el software APPInventor, creant APP's que combinen el disseny amb codi utilitzant un llenguatge similar al de l'Scratch. Hem fet aplicacions combinant text, imatge i so, d'altres de dibuix i un marcador electrònic que ens permet portar el compte per exemple d'una competició. Els alumnes poden compilar l'APP als seus dispositius i fer-ne difusió entre iguals per valorar la seva feina i la dels altres.

 

Crochet

Fa temps que a 5è i 6è de primària una professora de l’escola porta aquesta activitat amb dedicació i tenint molt d’èxit. Des de fa un parell d’anys vam ampliar-la a 1r i 2n de secundària adaptant-la a la seva edat i nivell. Està pensada per desenvolupar la creativitat i la individualitat de cadascun dels alumnes, mitjançant projectes personalitzats.  

Els joves poden triar allò què els agrada més fer. Per aquesta raó fan el projecte de principi a final amb molta il·lusió perquè dissenyen el patró, l'elaboren i n'obtenen un producte artístic final.

El crochet és una activitat que permet fer tota mena d'objectes, des de peluixos, roba, accessoris, etc. S'anima els alumnes a comprometre's amb una tasca i a treballar de manera constant en aquell producte final. Es promociona la cultura de l'esforç i la creació personal. S'utilitza molt el mètode d'assaig error per millorar en la tècnica. La gran majoria d'alumnes escull fer peluixos de tota mena, però també n'hi ha que han fet roba, barrets, o accessoris per a la llar. No cal tenir coneixements previs de crochet per realitzar l'activitat, s'hi ensenya tot el que cal per elaborar el projecte que es vulgui desenvolupar, ja siguin els punts, cosir, llegir els patrons, etc. És una activitat molt calmada que es fa en un ambient tranquil, i que ajuda a relaxar-se i oblidar-se durant una estona, a més de cohesionar el grup.

Escola d’Artistes en anglès

 

Aquest curs hem ampliat l’oferta artística al MOPI i a la PIN amb l’Escola d’Artistes, seguint la línia que ja portàvem amb l’Arts & Crafts i mantenint l’activitat en anglès. Amb els alumnes més petits (MOPI) hem treballat diferents activitats per començar a fomentar la creativitat, treballar la psicomotricitat fina i donar ales a la imaginació. Alhora, destaquem l’ús de materials reciclats per crear manualitats: hem reutilitzat pots de iogurt per crear maraques, i rotlles de paper de vàter per construir un robot!

 

A primària hem descobert diferents tècniques artístiques com ara collage, estampes i escultura amb fang. A més a més, hem estudiat l’obra de diferents artistes molt reconeguts: Joan Miró,  Sonia Delaunay i Henri Matisse, que ens ha permès aprendre sobre diferents estils i corrents artístics.

 

We’re enjoying every minute!

bottom of page