top of page

Espais de ciència al MOPI

MARIONA MOLINA PAREJA.jpg

MARIONA MOLINA

Mestra del MOPI

MOPI

Treballar i desenvolupar activitats en què la ciència estigui present té un paper fonamental en el desenvolupament cognitiu, emocional i social dels infants. Proporciona una base sòlida per comprendre el món que els envolta i fomenta la curiositat innata dels infants cap al seu entorn.

 

Les activitats científiques a l'educació infantil (EI) promouen el pensament crític i la resolució de problemes, habilitats essencials per a la vida. En involucrar-se en experiments simples, observacions i descobriments, els nens i nenes aprenen a formular preguntes, fer prediccions i experimentar amb diverses solucions. Aquest procés enforteix la seva capacitat per analitzar situacions i prendre decisions.

 

A més, aquest tipus d’activitats fomenten el desenvolupament del mètode científic, ensenyant els infants a formular hipòtesis, realitzar experiments controlats i treure conclusions basades en evidència empírica. Aquestes habilitats no són només rellevants per a la comprensió de conceptes científics, sinó que també són transferibles a altres àrees de l'aprenentatge i la vida quotidiana.

 

Tenint tot això present, durant el curs 2022-23 l’equip de mestres del MOPI es va estar formant en com treballar la vessant científica a l’escola amb nens i nenes d’EI. Gràcies a aquesta formació, des d’aquest curs 2023-2024 hem iniciat els ESPAIS DE CIÈNCIA per promoure tot el que s’ha esmentat prèviament i posar èmfasi en el treball en equip, la comunicació i la col·laboració, per explorar i resoldre problemes treballant plegats.

Com funcionen?

Aquest nou escenari es desenvolupa els divendres a la tarda i el fem en grups internivell. Tenim 4 espais de ciència (sistemes físics; sistemes vius; sistemes materials i sistemes geològics) en els quals el mateix grup d’infants hi va durant 4 sessions seguides. Un cop han fet aquestes 4 sessions en l’espai pertinent, fem un sistema de rotació i els nens i nenes van a un altre espai durant 4 divendres. Al llarg d’aquestes 4 sessions es registra i es documenta en el diari científic tot allò que ha passat i tot allò que han descobert. En finalitzar la proposta completa de l’espai, el diari marxa cap a casa, perquè l’infant pugui expressar tot allò viscut.

Què treballem en aquest curs a cada espai?

Sistemes físics

Observem el moviment dels objectes i l’energia que fan servir.

02 fulles.png

Sistemes vius

Donem resposta a la pregunta de per què les fulles són verdes.

Sistemes materials

Experimentem amb imants.

Sistemes geològics

Manipulem amb terra i aigua per construir una ciutat.

En definitiva, el que volem fomentar en els infants d’EI és el sentit de sorpresa i estima per la natura i la ciència, establint les bases per a un aprenentatge a llarg termini i una vida d'indagació i descoberta.

IMG_20240125_153818
IMG_0102.jpg
bottom of page