top of page

Les caixes de recerca al cicle mitjà

MarineBorja.jpg

BORJA MARINÉ

Director PIN

PIN

Al món educatiu, constantment es busquen noves maneres de facilitar i enriquir els processos d’aprenentatge. Una de les darreres innovacions en aquest àmbit són les caixes d’aprenentatge o caixes de recerca. Son eines educatives dissenyades per proporcionar experiències d’aprenentatge pràctiques, interactives i significatives per als alumnes de totes les edats.

Què són exactament?

Les caixes de recerca són kits que contenen una varietat de materials, recursos i activitats prèviament seleccionades per promoure l’aprenentatge en diferents àrees del coneixement. Les nostres caixes de 3r i 4t PIN estan temàticament organitzades, encarant temes científics, artístics o tecnològics. Dins de cada caixa, on treballen conjuntament tres, quatre o cinc alumnes, hi troben propostes per investigar i aprendre sobre aquell tema. Mitjançant instruccions, pistes i tasques a realitzar, es busca l’autonomia dels alumnes a fi que s’ajudin i emprenguin les diferents cerques.

Com funcionem?

Els alumnes de cada curs escullen a quina caixa volen anar segons la temàtica i, una vegada allà, el mestre organitza en petits grups els investigadors de cada caixa. A tercer ho fem els divendres tarda i a quart els dilluns a la tarda. Durant 3 sessions el petit grup haurà d’anar resolent les diverses propostes i reptes que ofereix la caixa. Els grups que es generen a cada caixa són formats per alumnes de diferents seccions.

Els alumnes de cicle mitjà quan acaben de realitzar cadascuna de les caixes, ho registren a l’agenda i en fan una valoració.

Les caixes donen continuïtat als ambients d’aprenentatge que realitzem a primer i segon. Les temàtiques són semblants, però ja busquem una cerca/investigació més autònoma i més profunditat en els aprenentatges.

Quins beneficis aporten als alumnes?

 

Experiències pràctiques: permeten als alumnes aprendre a través de l’experiència pràctica, fet que ajuda a reforçar conceptes i habilitats de manera més efectiva que només la instrucció teòrica aïllada.

Fomenten la creativitat: estan dissenyades per estimular el pensament innovador i haver d’inventar quelcom.

Personalització de l’aprenentatge: en oferir una varietat de materials i recursos, les caixes permeten explorar àrees d’interès personal i avançar al seu propi ritme.

Col·laboració i treball en equip: estan dissenyades per ser utilitzades en entorns grupals, fet que fomenta la col·laboració i el desenvolupament d’habilitats socials.

En resum, les caixes de recerca (o d’aprenentatge) són una eina que ofereix de forma pràctica, interactiva i personalitzada la possibilitat d’aprenentatge en diferents àrees. Proporciona experiències significatives i estimulants, a més a més d’enriquir i millorar el procés educatiu per als estudiants de totes les edats.

cropped-hand-person-drawing-colored-pencils-black-background.jpg
bottom of page