top of page

Nou curs, nous projectes de futur

429Casp25_ESCOLA_Ciutadania global_Andre

MAITE ANDREU BELTRAN

Directora general

EDITORIAL

Aquest curs impulsem projectes que reforcen la nostra aposta per la Ciutadania Global: dimensió internacional de l’escola, compromís amb la sostenibilitat i participació de les famílies.

Aquest curs 2022-2023, amb la posada en marxa del TQE4 (4t ESO), estem aplicant explícitament a tots els cursos de l’escola el model pedagògic Horitzó+ i desenvolupant els essencials i escenaris propis de cada etapa. Ara entrem en una nova etapa de consolidació del projecte de transformació educativa. 

Hem començat el curs amb la mala notícia de la pèrdua d’una línia concertada a infantil P3 i una altra a 1r de primària, fruit de la gran davallada general de la natalitat, especialment greu al nostre barri. Aquesta situació ens ha sorprès amb el curs ja en marxa i ens ha obligat a reorganitzar-nos, especialment a Infantil. Malgrat això, estem convençuts que el nostre és un bon projecte i continuem treballant per a l’alumnat present i futur i per a les seves famílies. 

El nostre projecte d’escola té la missió d’educar infants i joves perquè esdevinguin ciutadans i ciutadanes d'un món global, compromesos a fer-lo més humà i sostenible.  Amb aquesta mirada, en el curs actual volem recuperar i/o aprofundir algunes propostes que afecten transversalment diversos cursos i etapes de l’escola. 

internacional.png

CASP, DIMENSIÓ INTERNACIONAL

Creiem en una dimensió internacional de l’escola integrada en el procés d’aprenentatge de l’alumnat i que arribi a tots ells. 

Per aquesta raó, reprenem els intercanvis internacionals per a l’alumnat més gran amb la proposta ja desenvolupada als Estats Units i futures propostes a Bèlgica i França. Al mateix temps, des del curs passat, posem en marxa intercanvis virtuals a 4t i 5è de primària, amb escoles de diversos països europeus (Sèrbia, Grècia, Lituània, Polònia…) i amb participació de tots els alumnes. 

Aquest curs també hem incorporat dos auxiliars de conversa al nostre equip d’educadors i educadores, que seran nous referents de llengua anglesa, des d’infantil fins a batxillerat. 

Continuem incrementant el nombre de participants en el Programa de Diploma Dual, que permet als nostres alumnes obtenir la doble titulació de batxillerat: espanyol i americà.

Per tal de poder tenir més oportunitats en aquest àmbit internacional, hem presentat la sol·licitud d’acreditació Erasmus per a la nostra escola. Si ho aconseguim, podrem fomentar més intercanvis presencials, que arribin a tot l’alumnat; podrem compartir projectes amb escoles europees i conèixer altres realitats; els nostres docents podran fer estades a escoles d’altres països i podrem rebre docents estrangers a Casp, per aprendre junts. 

Per donar força a aquest projecte de l’escola, hem creat una Comissió de la Dimensió Internacional, que impulsarà les noves propostes i vetllarà per la seva integració amb el vessant educatiu i curricular. 

sostenibilidad.png

CASP,
ESCOLA + SOSTENIBLE

Estem en el 2n any del Projecte Connectats a la Terra, en el marc de la xarxa Escoles + Sostenibles promoguda per l’Ajuntament de Barcelona. La comissió que lidera el projecte (formada per educadors, alumnes i famílies) s’ha proposat uns objectius ben potents emmarcats per augmentar i visibilitzar la sostenibilitat en el dia a dia de l’escola i en el seu entorn. 

 

En aquesta línia, continuarem conscienciant el nostre alumnat, educadors i famílies vers les bones pràctiques de sostenibilitat, però aquest curs afegirem alguns nous elements al projecte. 

 

Així, Jesuïtes Casp s’integra en el Living Lab BCN I- Change, projecte de la Universitat de Barcelona que té per objectiu la conscienciació de la població respecte dels hàbits per lluitar contra el canvi climàtic, sota el concepte de ciència ciutadana. És un projecte en fase inicial però us en mantindrem informats. 

 

Durant aquest curs veurem canvis en l’entorn escolar amb la pacificació del carrer Casp i els dos xamfrans que envolten l’edifici (Casp 25 i Llúria 13). Dins el Programa Protegim les Escoles, de l’Ajuntament de Barcelona, es crearan nous espais al voltant de l’escola, que podran ser aprofitats com a espais educatius o d’esbarjo per a alumnat i famílies. Com a escola, assumim el compromís de cuidar-los en benefici nostre i de la resta de ciutadans. 

 

També volem anar enverdint altres espais de l’escola en diferents formats: amb horts a les terrasses cuidats pels alumnes més grans del SAC (Servei Ambiental Casp); amb incorporació d’algunes plantes a la façana interior de la PIN; amb el projecte d’un nou pati més amable per als més petits.

casa.png

CASP,
FAMÍLIA I ESCOLA

Acabàvem el curs passat, alegrant-nos que novament les famílies podien entrar a les aules, sense restriccions. Aquest curs reprenem les presentacions dels finals de projectes a les famílies, l’assistència de pares i mares als Treball de Recerca de Batxillerat, els tastets pedagògics a algunes etapes, la col·laboració de famílies en celebracions del curs, etc.

 

Volem estendre aquesta bona pràctica a totes les etapes, perquè es pugui mostrar com treballen els petits i els més grans; perquè pares i mares puguin aportar la seva expertesa a les aules. Els pares i mares que hi estan disposats ens ho han fet saber i ben aviat començaran les col·laboracions. Més endavant farem noves propostes de participació i treball compartit a les famílies.

Una vegada més, aquest serà un curs ple de reptes, un curs que ens permetrà treballar junts, sentint-nos comunitat educativa, amb confiança i corresponsabilitat, fent possible una escola que acompanyi el projecte vital dels infants i joves que són el cor i la raó de Jesuïtes Casp.

tree-growth-on-globe-glass-in-nature-concept-eco-earth-day.jpg
bottom of page