top of page

Transformant les matemàtiques a l’aula

MarineBorja.jpg

BORJA MARINÉ

Director PIN

PIN

En la incessant cerca de millors mètodes d'ensenyament, les escoles explorem noves maneres de fer que les matemàtiques siguin més interessants i comprensibles per als estudiants. Des de ja fa uns anys, a Casp hem anat implementant el programa d’Innovamat a diferents cursos, però aquest any és el primer que ja el tenim present a tot el MOPI, PIN i NEI.

000 LOGO.png

Innovamat ofereix una perspectiva fresca i dinàmica per transformar la manera com els nens aprenen matemàtiques.

Innovamat és una metodologia educativa centrada en la resolució de problemes i en l'ús de recursos visuals i manipulatius per facilitar la comprensió dels conceptes matemàtics. Desenvolupada per experts en educació matemàtica, aquesta metodologia posa èmfasi en el pensament crític, la col·laboració, la comprensió i la creativitat.

Una de les raons d'implementar Innovamat a l'escola va ser motivada per la necessitat de canviar la percepció que molts estudiants tenen sobre les matemàtiques com una matèria difícil i avorrida. L'escola va decidir abraçar aquesta metodologia com una oportunitat per fomentar la participació activa dels estudiants en el procés d'aprenentatge i estimular la seva curiositat matemàtica.

Un dels aspectes que més preocupa a les famílies (i també a mestres i alumnat) és la manera de resoldre les operacions bàsiques. Innovamat ens ofereix una forma diferent de la que hem fet servir sempre, que permet entendre millor què passa dins d’aquell càlcul. Pretén en tot moment que l’alumne comprengui què està fent i sigui capaç de fer estimacions i preveure’n el resultat. Sempre procura fer la mecanització d’aquella operació de manera més transparent i explicativa, descomponent els nombres quan és necessari.

Característiques en clau metodològica

Resolució de problemàtiques reals: Innovamat posa els estudiants en situacions problemàtiques reals, on han de plantejar i resoldre qüestions matemàtiques. Aquest enfocament pràctic connecta els conceptes amb la vida quotidiana dels estudiants.

Ús de recursos visuals: gràcies a l'ús d'imatges, esquemes i altres recursos visuals, els estudiants poden comprendre millor els conceptes matemàtics abstractes. Aquests recursos ajuden a construir una base visual que fa que les matemàtiques siguin més accessibles.

Treball col·laboratiu: Innovamat fomenta la col·laboració entre estudiants. A través de projectes en grup i activitats col·laboratives, els nens aprenen a treballar junts, intercanviar idees i desenvolupar habilitats socials, a més de les matemàtiques.

Flexibilitat en l'aprenentatge: La metodologia permet adaptar-se a les diferents velocitats d'aprenentatge dels estudiants. Amb tasques personalitzades, cada alumne/a pot avançar segons les seves pròpies capacitats, evitant la pressió d'un únic ritme d'ensenyament.

Entorn virtual motivador i complet: Els estudiants hi poden accedir a l’escola (o a casa) i fer pràctica dels continguts que van apareixent a classe.

La metodologia Innovamat ha demostrat que és una opció prometedora per transformar la manera com els estudiants aprenen matemàtiques a l'escola. Aquesta aproximació innovadora no només busca millorar els resultats acadèmics, sinó també fomentar una comprensió profunda i una apreciació duradora de les matemàtiques entre els estudiants.

vista-superior-utiles-escolares-matematicas-ciencias.jpg
bottom of page