top of page

La dimensió internacional de Jesuïtes Casp: obrint horitzons per a l'educació integral de l’alumnat

DSC07096 (2).JPG

MARTA MUSET

Responsable de la Dimensió Internacional a Casp

ESCOLA

L'Escola Jesuïtes Casp aquest curs ha situat la dimensió internacional com un dels principals pilars de la seva estratègia educativa; amb aquest objectiu, ha creat una comissió de quatre membres que s’encarrega d’aquest aspecte. Més enllà de les experiències d'intercanvi, aquesta dimensió internacional s'ha convertit en una part fonamental de l'enfocament educatiu de l'escola, brindant al seu alumnat una oportunitat única per desenvolupar-se com a persones amb mentalitat oberta i preparades per afrontar els reptes globals. En aquest article, explorarem alguns dels beneficis d'aquesta dimensió internacional per a l'Escola i l'alumnat, tot destacant-ne els diversos aspectes que enriqueixen la seva formació, però també la del claustre.

Programes d'intercanvi internacionals

Amb més de 25 anys de tradició, els programes d'intercanvi internacional de Jesuïtes Casp són un element distintiu que uneix físicament i virtualment les comunitats educatives d'arreu del món. Aquesta interacció proporciona als alumnes una perspectiva global i amplia la seva comprensió cultural i social. Mitjançant aquests intercanvis, ja siguin presencials o virtuals, els estudiants tenen l'oportunitat de conèixer altres realitats, enfortir les seves habilitats lingüístiques i desenvolupar l'empatia i la tolerància. Aquest curs, l’Escola ha ofert intercanvis virtuals a quart i cinquè de primària i presencials a tercer i quart de TQE i primer de batxillerat.

unido.png

Col·laboració amb altres professionals de l'educació

 Aquest curs a l'Escola hem començat a rebre professorat d'altres escoles d'Europa per fer petites estades d'observació (job shadowing). Mitjançant la col·laboració amb altres professionals de l'educació, els docents poden intercanviar experiències, coneixements i recursos, enriquint la seva pràctica pedagògica i fomentant la innovació educativa. L'objectiu és que ben aviat, no tan sols rebem professorat, sinó que el claustre de la nostra Escola també pugui fer job shadowings o cursos de formació a l’estranger.

Immersió lingüística

L'aprenentatge de llengües estrangeres és fonamental en un món cada vegada més interconnectat. Jesuïtes Casp ofereix programes d'immersió lingüística en francès i anglès per enfortir els coneixements dels alumnes en aquestes llengües d'estudi. Aquesta immersió permet als estudiants desenvolupar habilitats comunicatives més sòlides i superar les barreres lingüístiques, preparant-los per a futures oportunitats acadèmiques i professionals en un context global.

Desenvolupament de competències per a la convivència

Mitjançant diferents metodologies, Jesuïtes Casp forma els seus alumnes per adaptar-se a qualsevol situació de convivència. Les vivències internacionals ofereixen a l’alumnat l'oportunitat de conèixer altres cultures i estils de vida, així com de comprendre i respectar les diferències. Aquesta experiència fomenta l'obertura mental, el respecte mutu i l'aprenentatge sobre com treballar en equips internacionals, essencial en un món interconnectat.

Aplicació de la pedagogia ignasiana

Mitjançant diferents metodologies, Jesuïtes Casp forma els seus alumnes per adaptar-se a qualsevol situació de convivència. Les vivències internacionals ofereixen a l’alumnat l'oportunitat de conèixer altres cultures i estils de vida, així com de comprendre i respectar les diferències. Aquesta experiència fomenta l'obertura mental, el respecte mutu i l'aprenentatge sobre com treballar en equips internacionals, essencial en un món interconnectat.

En conclusió, la dimensió internacional és un factor clau en la formació integral de l’alumnat. Mitjançant programes d'intercanvi, col·laborant amb altres professionals, immersió lingüística, desenvolupament de competències per a la convivència i l'aplicació de la pedagogia ignasiana, l'Escola prepara el seu alumnat perquè  esdevingui ciutadans i ciutadanes del món, amb una perspectiva global, amb habilitats lingüístiques sòlides, obertura mental i compromís social. Aquesta dimensió internacional és un valor afegit que enriqueix l'experiència educativa i prepara l’alumnat per a un futur ple d'oportunitats en una societat cada vegada més globalitzada.

62d37100-bda8-45c9-8bd3-b0b134059aff.JPG
bottom of page