top of page
nino-mano-corazon-rojo-aislado-sobre-fondo-blanco-donacion-organos-caridad-voluntaria-feli

El Fons d'Orfandat de Casp

Carlos Trenchs.jpg

CARLOS TRENCHS

President de l’AMPA

Logo AMPA.jpg

AMPA

Des de fa més de 25 anys l'AMPA de Casp compta amb un fons d'orfandat destinat a donar suport financer als nens que han patit la pèrdua de la mare i/o el pare i té com a objectiu cobrir el cost de l'educació a la nostra escola. Actualment, 17 alumnes de l'escola són beneficiaris del fons.

La gestió d'aquest fons és responsabilitat de l'associació de famílies, que s'encarrega de recaptar i distribuir els fons als nens que el necessitin.

L'AMPA té definit en els seus estatuts aquest mandat amb l'objectiu de:

  1. Ajudar els alumnes i les famílies en un moment tan delicat: participar en un fons d'orfandat és una manera de fer costat a aquests nens perquè continuïn la seva educació a Casp.

  2. Enfortir la comunitat escolar: la participació en un fons d'orfandat és un recurs per fomentar la solidaritat i el sentit de comunitat entre les famílies de l'escola.

  3. Ser un model positiu: participar en un fons d'orfandat és una manera per demostrar als nens el valor de l'ajuda mútua i la importància d'ajudar els altres.


A diferència d'altres models d'assegurança privada, des de l'AMPA considerem important que sigui l'Associació de famílies del col·legi qui gestioni el fons d'orfandat.

Entre altres motius destaquem:

  1. Coneixement local. L'Associació de famílies té un coneixement profund de les necessitats i circumstàncies dels nens i famílies en la comunitat escolar, la qual cosa els permet prendre decisions informades sobre com s'han d'utilitzar els fons.

  2. Transparència i responsabilitat. La gestió del fons d'orfandat per part de l'Associació de famílies permet una major transparència i responsabilitat en la utilització dels fons, ja que l'associació està formada per pares i familiars dels estudiants.

  3. Participació de la comunitat. La gestió del fons d'orfandat per part de l'Associació de famílies fomenta la participació activa i el compromís de les famílies amb la comunitat escolar i el futur dels seus fills.

  4. Eficiència i rapidesa. En estar composta per les famílies dels alumnes, l'Associació pot prendre decisions ràpides i eficients per rebre el suport financer de manera oportuna.


Necessitem, però, el compromís de tota la comunitat perquè el fons sigui sostenible en el temps; actualment es disposen de 204.703 € acumulats, però per diferents raons i principalment per la llei del RGPD −cessió de dades a l'AMPA− els ingressos han minvat.

Al cap i a la fi, la voluntat de l'associació de famílies d'una institució amb valors ferms com la solidaritat, l’ajuda mútua, la compassió... i d'acord amb l'ideari del col·legi, el Fons pretén funcionar com un fons solidari entre les famílies. Sense valorar si en un futur serem beneficiaris d'aquest fons −esperem que mai− es tracta d’una aportació altruista per a tots els membres de l'associació.

Recordem-ho: l’AMPA som tots!

bottom of page